Kontakt
Aannemersbedrijf J. Lemstra & Zn.
Lyclamaweg 38
8423 TD Makkinga
Homepage:www.jlemstra.nl
Telefoon:+31 (0)516 44 12 15
Fax:

NVBU

NVBU staat voor de Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw. Deze vereniging is ontstaan in Drenthe / Noord-West Overijssel en behartigt de belangen van bouwbedrijven welke werkzaam zijn in de burgerlijke- en utiliteitsbouw. Als lid van het NVBU kan het bedrijf gebruik maken van de adviezen en diensten op gebied van:

  • Sociale zaken
  • Loontechnische zaken
  • Juridische zaken
  • Fiscale zaken
  • Communicatie

Daarnaast heeft u als klant van ons bedrijf de mogelijkheid om gebruik te maken van Bouwbemiddeling. Het NVBU treedt in geval van geschillen, onvolkomenheden of geconstateerde / vermeende fouten bij uitvoering kosteloos bemiddelend op. Het NVBU stelt een bemiddelaar op die naar redelijkheid en billijkheid de zaak deskundig gaat beoordelen en advies geven aan zowel de opdrachtgever als de betreffende aannemer.

De bouwbemiddeling is niet bindend. Wanneer de conclusie of het advies van de bemiddelaar niet voldoet aan de wensen en eisen staat men vrij om alsnog die stappen te nemen die men nodig acht. De bouwbemiddeling is er enkel op gericht om problemen die ontstaan tijdens of na de bouw op te lossen in onderling overleg. Hierbij wordt het advies van de deskundigen meegenomen.

Meer informatie over de vereniging NVBU kunt u vinden op de website van het NVBU: www.nvbu.nl.